Kolping - comunitate de formare, acțiune și întrajutorare

Cotizație

Cotizaţia: 10 Ron!

În fiecare an ne revine obligaţia statutară de a ne achita cotizaţia.
Este o onoare pentru noi să contribuim cu o mică parte la efortul financiar al Organizaţiei Internaţionale Kolping, Kolping Europa şi Kolping România. Este un gest de solidaritate faţă de cei care ne ajută.
Consiliul Director a stabilit cotizaţia la 10,00 Ron pentru fiecare membru pentru anul în curs. Aceste cotizaţii vor fi virate organizaţiilor diecezane.
Din această sumă:

3,00 Ron/membru Org. Kolping Internațional
0,60 Ron/membru Org. Kolping Europa
6,40 Ron/membru Org. Kolping România

Fiecare dieceză și Familie Kolping stabilește cuantumul cotizației la nivelul respectiv.
Termen: 31 decembrie A.C.