Kolping - comunitate de formare, acțiune și întrajutorare

Adunarea Generală

Adunarea Generală este organul suprem de decizie al Asociației Kolping România.
Se întruneşte anual, fiind formată din delegaţi ai organizaţiilor regionale şi diecezane. Numărul delegaţilor se stabileşte în funcţie de numărul membrilor fiecărei structuri. Fiecare Familie Kolping, care nu aparţine nici unei structuri regionale/diecezane, va avea 1 delegat în cadrul Adunării Generale.