Kolping - comunitate de formare, acțiune și întrajutorare

ÎNTRAJUTORARE

“Dacă împărțim bucuriile și necazurile, atunci creștem împreună” 

A. Kolping

comunitate

Încă de la reinființare, din anul 1991 am avut ocazia să fim conectați la o rețea de parteneriate la nivel european. Astfel am putut realiza proiecte comune în folosul societății. Acest exercițiu ne-a oferit șansa de a ne dezvolta și îmbogăți cultural. Unul din obiectivele unui parteneriat este de a oferi ajutor în vederea întrajutorării.
Susținem parteneriatele la nivel național și internațional care să favorizeze bunăstarea generală.