Kolping - comunitate de formare, acțiune și întrajutorare

PARTENERIATE

Parteneriatul între asociaţiile Kolping se bazează pe colaborare, pe dăruire şi primire reciprocă.
Este un proces de sprijin şi învăţare, fără stabilirea unor limite de timp. La baza tuturor acţiunilor întreprinse se află relaţiile interpersonale.
Intenţia nu este de a finanţa un anumit proiect, ci de a dezvolta o relaţie între oameni care aparţin unor culturi diferite.

La nivel central:
Kolping Schweiz/Elveţia
www.kolping.ch
Kolping Südtirol/Italia
www.kolping.it
Kolping Bamberg/Germania

La nivel diecezan/regional:
Kolping Alba
Kolping Würzburg - Mainfranken/Germania
www.kolpingwerk-mainfranken.de
Kolping Banat
Kolping Erfurt/Germania
www.kolping-dv-erfurt.de
Kolping Oradea, Satu Mare
Kolping Limburg/Germania
www.kolpingwerk-limburg.de

Kolping Moldova
Kolping Münster/Germania
www.kolping-ms.org

La nivel local:
Familiile Kolping din România întrețin relații de parteneriat cu peste 40 de asociații Kolping din Germania, Ungaria, Elveția, Austria.