Kolping - comunitate de formare, acțiune și întrajutorare

K100

Consiliului Director Kolping România a decis să sprijine din bugetul asociației, cu suma de maximum 100 euro, câte o acțiune locală din programul unei Familii Kolping, desfășurată în anul 2019.

Criterii de finanțare:

  • Acţiunea va fi organizată de către Familia Kolping;
  • La acţiune participă membri, nemembri, simpatizanţi, voluntari, alte asociaţii, minim 10 participanţi;
  • Familia Kolping să aibă plătită cotizația pentru anul 2018.
  • Acţiunea trebuie să aibă impact la nivel local și va fi promovată prin: afiş, articol sau alte canale de comunicare.
  • Acțiunea trebuie să servească misiunii Asociației Kolping, aceea de formare, dezvoltare, vizibilitatea muncii asociației, impuls de sensibilizare și schimbare în societate.

Acțiuni eligibile: seminarii, workshop-uri de formare, acțiuni de voluntariat, acțiuni de ecologizare, acțiuni cu grupuri defavorizate, campanii de informare, conferințe.

Acțiuni neeligibile: baluri, petreceri, aniversări, gulaș party, proiectele participante la concursul ”Voluntarii Kolping în acțiune”.

  • Se va specifica din partea Familiei Kolping locale datele bancare și modalitatea de primire a banilor: în contul asociației locale (cei cu personalitate juridică) sau prin contul asociației regionale (banii nu vor fi virați prin conturi de persoane fizice).
  • După depunerea cererii de finanțare, Consiliul Director Kolping România va analiza criteriile și va lua decizia finanțării.
  • După desfășurarea acțiunii, coordonatorul va realiza un raport (o pagină însoțită de 4-5 fotografii) pe care îl va trimite prin email la adresa: office@kolping.ro sau prin poștă: Petőfi Sándor, nr. 27, RO-500107, Brașov
  • Persoană de contact: Ingrid Arvay 0745-183.779, office@kolping.ro

Descarcă cerere de finanțare