Kolping - comunitate de formare, acțiune și întrajutorare

Proiecte în implementare

In perioada 28 aprilie 2014 – 27 septembrie 2015, Organizația Centrală a Familiilor Kolping din România implementează, în calitate de beneficiar, proiectul Măsuri integrate de inserție pe piața muncii pentru viitorii absolvenți de învățământ preuniversitar și superior din Regiunea de Vest, cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013

PROIECTUL – Măsuri integrate de inserție pe piața muncii pentru viitorii absolvenți de învățământ preuniversitar și superior din Regiunea de Vest – Contract POSDRU/161/2.1/G/132545 

mai multe detalii