Kolping - comunitate de formare, acțiune și întrajutorare

Voluntarii Kolping în acțiune

Fiecare asociaţie locală este invitată să se implice și să decidă cu privire la tipul și domeniul acţiunii.
Criteriile de jurizare:

  • Acţiunea va fi organizată la nivel local de către Familia Kolping;
  • La acţiune participă membri, nemembri, simpatizanţi, voluntari, alte asociaţii;
  • Durata: de la 24 h până la 7 zile;
  • Minim 10 participanţi;
  • Colaborarea cu alte organizații sau instituții;
  • Relevanța și creativitatea acțiunii;
  • Acţiunea trebuie promovată: afiş, articol, comunicat de presă sau alte canale de comunicare;
  • Fiecare Familie Kolping va trimite un raport (program, lista participanților, descriere detaliată, poze) până la data de 1 octombrie 2018 la Secretariatul General;
  • Familia Kolping să aibă plătită cotizația pentru anul 2017.

Premii: 

Bugetul de 6.000 RON alocat pentru concursul de voluntariat de anul acesta va fi împărțit egal între asociațiile participante. Vor fi date și 3 premii speciale cu valoare simbolică și diplome pentru anumite categorii.

Acțiuni neeligibile: aniversări, jubilee, acțiuni organizate de către alte asociații, competiții sportive

După desfășurarea acțiunii, coordonatorul  va realiza un raport (o pagină însoțită de 4-5 fotografii și o prezentare Power Point, program, lista participanților) pe care le va trimite până la data de 1 octombrie 2018 prin email la adresa: office@kolping.ro sau prin poștă: Str. Petőfi Sándor, nr. 27, RO-500107, Brașov.

Persoana de contact: Ingrid Arvay 0745.183-779

Se vor lua în considerare doar acele acțiuni a căror descrieri vor fi trimise până la data și adresele menționate. De asemenea, Familia Kolping trebuie să numească un reprezentant care să fie prezent când are loc concursul și care să vorbească despre activitatea respectivă.

La Adunarea Generală din 16-18 noiembrie 2018, organizată la Caransebeș, fiecare asociație va avea posibilitatea să facă o prezentare de 5 minute a acțiunii de voluntariat.

Fiecare acțiune înscrisă în concurs va fi inclusă și în Broșura acțiunilor de voluntariat editată și tipărită anual de către Kolping România.

Descarcă formularul de înscriere